Английско Заглавие: Surge of Tenderness
Алтернативно Заглавие: Priliv na nezhnost
Българско Заглавие: Прилив на нежност
Жанр: Драма, Военен
Година: 1983
Държава: България
Език: Български
Времетраене: 95 Минути
Галерия / Трейлър / Рецензия / Колекция "Българско кино"


Синопсис:


Краят на Втората световна война. Нашата армия води сражения с германците. На огневата позиция е и редник Пейчо Пейчев-Пейчина - чувствителен и свит човек, пред чийто поглед минават ужасите на войната.

Командирът на батареята капитан Черкезов му казва, че след края на всяка война настъпва "световен прилив на нежност"…

След тежко раняване Пейчина се връща в родното си село. Новата власт се опитва да го привлече на своя страна. Но това, което го интересува и което той наистина може е да държи длетото. Под него излиза прекрасният образ на жената, в която се влюбва - дъщерята на горския Елена…

Пейчина става причина за смъртта на заловен анархист-землемер, помага за залавянето на капитан Черкезов - оказал се враг на новата власт. Световният прилив на нежност се отлага… И когато кметът отново му дава пушка в ръцете, Пейчина не желае да я поеме…